பொன்மொழி #9

0
118
victor-hugo-quotes

 

அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவதற்கான ரகசியம், விடாமுயற்சியே!

– விக்டர் ஹியூகோ