Home பொன்மொழி வெற்றியை பற்றி ஒரிசன் ஸ்வெட் மார்டென் கூறும் பொன்மொழி

வெற்றியை பற்றி ஒரிசன் ஸ்வெட் மார்டென் கூறும் பொன்மொழி

விடாமுயற்சி பற்றிய பொன்மொழி


விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவற்றின் குழந்தையே வெற்றி. – ஒரிசன் ஸ்வெட் மார்டென்

error: Content is DMCA copyright protected!