பொன்மொழி #2

0
117

நீங்கள் எப்படியும் யோசித்தேயாக வேண்டும். அதை ஏன் பெரிதாக யோசிக்கக்கூடாது?


நீங்கள் எப்படியும் யோசித்தேயாக வேண்டும். அதை ஏன் பெரிதாக யோசிக்கக்கூடாது? – டொனால்ட் ட்ரம்ப்