புயல்

புயலுக்கு எப்படி பெயர் வைக்கப்படுகிறது ?

புயலிற்கு வைக்கப்படும் பெயர்கள் மற்றும் அதன் வழிமுறைகள் !!

ஜெபி புயல் – ஜப்பானியர்களுக்கு நேர்ந்த அடுத்த சோகம் !!

கடந்த 25 வருடங்களில் ஜப்பான் சந்திக்காத பெரும்புயல் !!!

Popular

Subscribe

error: Content is DMCA copyright protected!