கதைகளாகும் வாழ்க்கை

கதைகளாகும் வாழ்க்கை

கதைகளாகும் வாழ்க்கை


தாத்தா – பாட்டி கதை

அப்பா -அம்மா கதை

சித்தப்பா -சித்தி கதை

அத்தைகள் கதை

மாமாக்கள் கதை

அண்ணன் – தம்பி கதை

அக்கா – தங்கை கதை

நண்பர்கள் கதை

பக்கத்துக்கு வீட்டுக்காரர் கதை

எதிர்வீட்டுக்காரர் கதை

எதிரிகள் கதை

பள்ளிப் பருவ கதை

பால்ய காலக்கதை

காதலித்த கதை

பணிபுரிந்த கதை

திருமணமான கதை

அப்பா – அம்மா ஆன கதை

தாத்தா – பாட்டி ஆன கதை என

கதைகளால் நிரம்பியதுதான்

வாழ்க்கை!

கதைகளாகவும் ஆகப்போகும்

வாழ்க்கை!!

சிலர் கதை மட்டும்

பெருங்காவியங்களாகவும்

பலர் கதைகள்

குறுந்தகவல் போலவும்

பிறர் கதைகள்

காணாமலே போவதும் அவரவர்

வாழ்ந்ததையும்

வாழ்வதையும் பொறுத்தே அமைகிறது!

– அருண் விஜயரெங்கன்

[zombify_post]